Sök

Skanska tar ny motorvägsorder i Boston

1997-03-18 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har hemfört en ny etapp av den gigantiska motorvägsutbyggnaden, The Central Artery, i Boston, USA.

PRESSINFORMATION 1997-03-18                             20/97

SKANSKA TAR NY MOTORVÄGSORDER I BOSTON

Skanska har hemfört en ny etapp av den gigantiska motorvägsutbyggnaden, The Central Artery, i Boston, USA.

Ordern på 380 miljoner dollar, motsvarande 2,9 miljarder kronor, har tagits hem av ett konsortium med dotterbolaget Slattery och amerikanska J.F. White och Perini där Slatterys del i projektet uppgår till 35 procent, cirka en miljard kronor.

Kontraktet omfattar en kilometer grävtunnlar av underjordsetappen med nio filer och tio temporära broar.

Den nya ordern är Slatterys tredje i det stora motorvägsprojektet, "The Central Artery" i Boston. Slattery har nu hemfört uppdrag för 935 miljoner dollar, ca 7,2 miljarder kronor, i projektet som totalt beräknas kosta 8-10 miljarder dollar, motsvarande 60-80 miljarder kronor.

 

Danderyd den 18 mars 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information