Sök

Skanska säljer fastigheter i Luleå och Umeå till Norrporten

1997-06-03 00:00 CET
Pressmeddelande

Norrporten utökar genom förvärvet - och en samtidig affär med Skandia - sina prioriterade orter till att omfatta även Umeå och Luleå. Det är därför naturligt att även på dessa orter samverka i Norrportens framtida utveckling.

PRESSINFORMATION 1997-06-03                             44/97

SKANSKA SÄLJER FASTIGHETER I LULEÅ OCH UMEÅ TILL NORRPORTEN

Norrporten utökar genom förvärvet - och en samtidig affär med Skandia - sina prioriterade orter till att omfatta även Umeå och Luleå. Det är därför naturligt att även på dessa orter samverka i Norrportens framtida utveckling.

Så motiverar Robert Thorstenson, VD för Skanska Fastigheter Riks, försäljningen av fastigheter i huvudsak i Västerbotten och Norrbotten för 220 miljoner till Norrporten.

- Samtidigt som vi välkomnar ett breddat ägande i Norrporten bibehåller vi vårt 25-procentiga aktieinnehav i bolaget - en markering som visar att vi tror på bolagets utvecklingspotential, understryker Skanskas vVD Mats Mared.

Skanska gör en reavinst på ca 25 Mkr på affären som omfattar följande fastigheter:

Kontors- och bostadsfastigheten Svärmaren 1 i Luleå; de nyproducerade bostadsfastigheterna Stora Björnen 11, Släggskaftet 11, Lövsågen 16 och 37 samt Vittran 1 i Umeå; samt butiks- och kontorsfastigheten Kina 4-5 i Örnsköldsvik.

 

Danderyd den 3 juni 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se