Sök

Förslag till nya styrelseledamöter i Skanska AB

2001-03-27 09:36 CET
Pressmeddelande

Den nomineringskommitté som har förberett val av styrelseledamöter i Skanska AB vid kommande ordinarie bolagsstämma har föreslagit att Sverker Martin-Löf och Arne Mårtensson skall väljas som nya ordinarie ledamöter. Sverker Martin-Löf är VD och koncernchef i Svenska Cellulosa AB SCA. Arne Mårtensson är VD och koncernchef i Svenska Handelsbanken AB. Clas Reuterskiöld kommer att avgå ur styrelsen i samband med stämman.

Press Release

 

2001-03-27   Förslag till nya styrelseledamöter i Skanska AB

 

Den nomineringskommitté som har förberett val av styrelseledamöter i Skanska AB vid kommande ordinarie bolagsstämma har föreslagit att Sverker Martin-Löf och Arne Mårtensson skall väljas som nya ordinarie ledamöter. Sverker Martin-Löf är VD och koncernchef i Svenska Cellulosa AB SCA. Arne Mårtensson är VD och koncernchef i Svenska Handelsbanken AB. Clas Reuterskiöld kommer att avgå ur styrelsen i samband med stämman. Förslaget innebär att antalet stämmovalda ledamöter i styrelsen utökas med en ledamot till sammanlagt nio ledamöter. Nomineringskommitténs förslag till styrelseledamöter stöds av aktieägare som representerar mer än 50 procent av röstetalet i Skanska. ____________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Einar Lundgren, chefsjurist, Skanska AB, tel 08-753 88 00