Sök

Skanska får kontrakt om modernisering av M25 i Storbritannien, värt cirka 1,68 miljarder kronor

2013-01-07 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska UK har i joint venture med Balfour Beatty skrivit ett tvåårigt kontrakt om konstruktion och modernisering av delar av motorvägen M25 runt London. Kund är Storbritanniens trafikverk. Kontraktet är värt GBP 160 M, cirka 1,68 miljarder kronor, för Skanska och GBP 321 M, cirka 3,35 miljarder kronor, för konsortiet. Ordern bokas i orderingången för Skanska UK för det fjärde kvartalet 2012.

Samarbetet utgår från Connect Plus-konsortiet, som arbetar med ett DBFO-kontrakt; design, byggnation, finansiering och underhåll av delar av M25 med strategiska anslutningar. Skanska och Balfour Beattys 50/50-joint venture ansvarar för att bygga infrastrukturen kring en fyrfilig motorväg i två etapper om totalt 46 kilometer, mellan trafikplats 5 och 7 samt 23 och 27.

Arbetet omfattar bland annat att bygga en betongbarriär mellan de mötande filerna för att minska risken för olyckor och trafikstörningar, samt att bygga trafikplatser för utryckningsfordon och sätta upp installationer för trafikövervakning, som elektronisk skyltning och övervakningskameror. 

Arbetet påbörjas i januari 2013 och ska vara klart i februari 2015.

Skanska UK med cirka 4 200 medarbetare hade 2011 intäkter som uppgick till 12,7 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.