Sök

Skanskas ägande i Exbud ökar till 94%

2000-06-30 16:50 CET
Pressmeddelande

Skanskas andra offentliga erbjudande avseende förvärv av aktier i Exbud S.A. slutfördes idag. I den andra omgången, som löpte från den 25 maj till och med den 26 juni erhölls accept för 2.849.722 aktier, motsvarande 19 procent av det totala antalet aktier i Exbud. Skanska äger därmed totalt 14.099.722 aktier i Exbud, motsvarande 94 procent av det totala antalet aktier i bolaget, vilka förvärvats till en total köpeskilling om PLN 615,7 miljoner (1 320 Mkr).

Press Release

 

2000-06-30   Skanskas ägande i Exbud ökar till 94%

 

Skanskas andra offentliga erbjudande avseende förvärv av aktier i Exbud S.A. slutfördes idag. I den andra omgången, som löpte från den 25 maj till och med den 26 juni erhölls accept för 2.849.722 aktier, motsvarande 19 procent av det totala antalet aktier i Exbud. Skanska äger därmed totalt 14.099.722 aktier i Exbud, motsvarande 94 procent av det totala antalet aktier i bolaget, vilka förvärvats till en total köpeskilling om PLN 615,7 miljoner (1 320 Mkr). Förvärvet av ett kontrollerande intresse i Exbud är ett led i Skanskas strategi att bredda sin geografiska bas till nya marknader i bland annat Central- och Östeuropa. Polen är här en mycket intressant marknad, givet landets storlek och ekonomiska tillväxt, med stor potential även för ökat byggande. _________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Anders C Karlsson, VD, Skanska Europa AB, tel 040-14 42 43 Peter Wallin, chef Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 83