Sök

Ny miljardorder för Skanska i USA - mikroelektronikcenter för Lucent

1999-01-15 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga det amerikanska telekomföretaget Lucent Technologies nya center för mikroelektronik i Hanover Township, i Pennsylvania, USA. Ordern är värd 120 miljoner USDollar, ca 960 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1999-01-15                             06/99

Ny miljardorder för Skanska i USA - mikroelektronikcenter för Lucent

Skanska har fått uppdraget att bygga det amerikanska telekomföretaget Lucent Technologies nya center för mikroelektronik i Hanover Township, i Pennsylvania, USA. Ordern är värd 120 miljoner USDollar, ca 960 miljoner kronor.

Sordoni Skanska ansvarar för och leder hela projektet från inledande studier till inflyttning. Lucent Technologies nya center för mikroelektronik ska rymma divisionens huvudkontor, med datacenter, mikroelektroniklaboratorier samt lokaler för konferens och utbildning, förutom café-, motions- och hälsovårdslokaler.

Centret ska ges en signifikant estetisk utformning av arkitekten Kevin Roche vid John Dinkeloo & Associates. Byggnaden på 50.000 kvm indelas i två huskroppar som sammanbinds av ett atrium i glas. Fasaderna blir i stål och glas. Centret får två parkeringshus på totalt 64.000 kvm med plats för ca 2.000 bilar. Sordoni Skanska ansvarar även för tillfartsgatorna som ska byggas till det nya centret.

Ca 2.700 Lucent-medarbetare kommer att arbeta i centret som ska stå klart i oktober 2001. Planering och projekteringen har inletts och byggarbetena påbörjas till hösten.

Sordoni Skanska och Lucent Technologies har ett långvarigt samarbete som inleddes medan Lucent ännu var en del av det amerikanska telekomföretaget AT&T. För det senare bolaget har Sordoni Skanska just genomfört ett nytt stort forsknings- och utvecklingscenter i Middletown, New Jersey, med en total projektkostnad på ca 2,4 miljarder kronor.

 

Danderyd 1999-01-15

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Maureen Lally, marknadschef, Sordoni Skanska, tel +1 973 334 5300
Tor Krusell, informationschef Skanska AB, tel 08-753 88 00