Sök

Rapport från Skanskas årsstämma

2007-04-03 18:04 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:
Utdelningen för 2006 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 4,75 kronor (föregående år 4,50 kronor) samt en extrautdelning av 3,50 kronor (2,00 kronor). Avstämningsdag för utdelningen är den 10 april 2007.
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sverker Martin-Löf, Jane F. Garvey, Stuart Graham, Curt Källströmer, Finn Johnsson, Anders Nyrén och Lars Pettersson.
Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Sir Adrian Montague och Matti Sundberg för att ersätta Roger Flanagan och Ulrika Francke som avböjt omval.