Sök

Skanska bygger ny motorväg på E4 i Skåne

1996-01-11 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att bygga en ny motorvägssträcka och att bredda E4 i Skåne. Ordern är på cirka 130 miljoner kronor. Beställare är Vägverket Region Skåne. Entreprenaden påbörjas i dagarna och skall vara klar i juni 1998.

PRESSINFORMATION 1996-01-11                               3/96

SKANSKA BYGGER NY MOTORVÄG PÅ E4 I SKÅNE

Skanska har fått i uppdrag att bygga en ny motorvägssträcka och att bredda E4 i Skåne. Ordern är på cirka 130 miljoner kronor. Beställare är Vägverket Region Skåne. Entreprenaden påbörjas i dagarna och skall vara klar i juni 1998.

Den nya sträckan på cirka 5,6 km är belägen mellan Örkelljunga och Åstorp. Uppdraget omfattar även breddning av en befintlig motortrafikled på drygt 2 km till motorväg. Dessutom ingår brobyggnadsarbeten och tillhörande av- och påfarter.

- Det här stärker vår ställning på anläggningssidan i Skåne och ger ökad sysselsättning, säger Mats Williamson, chef för Väg och Anläggning, Skanska Syd AB.

Danderyd 1996-01-11

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg


För ytterligare information kontakta Mats Williamson,
telefon 040-14 43 18.