Sök

Världens största arbetsmiljösatsning – Skanska Safety Week – inleds på måndag 13 september

2010-09-09 11:46 CET
Pressmeddelande

På måndag den 13 september går startskottet för Skanska Safety Week 2010. Det är sjätte året i rad som världens största arbetsmiljösatsning, organiserat av ett företag, arrangeras. På mer än 10.000 arbetsplatser runt om i världen kommer Skanskas 49.000 medarbetare och tusentals kunder, underentreprenörer, leverantörer och partners att vara involverade i insatserna för att fokusera på arbetsmiljön.

13-19 september arrangeras Skanska Safety Week och syftet är att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna, för att förebygga olyckor och bidra till att uppnå Skanskas vision om skadefria arbetsplatser och mål om noll arbetsplatsolyckor bland anställda, underentreprenörer och allmänhet.

– Det är fullständigt oacceptabelt att människor i vår bransch riskerar sina liv och sin hälsa när de utför sitt dagliga arbete. Att arbeta på en säker arbetsplats är allas rättighet. Arbetsmiljö är Skanskas högsta prioritet och därför är Skanska Safety Week en viktig satsning för att visa att olyckor kan och måste undvikas, säger Johan Karlström, VD och koncernchef för Skanska.

Byggbranschen är traditionellt en av de farligaste branscherna att arbeta i. Omkring 40 procent av alla dödsolyckor på arbetsplatser sker i den här branschen. Men erfarenheterna från Skanskas arbetsmiljövecka visar att antalet olyckor kan minskas rejält. Under Skanska Safety Week 2009 inträffade 50 procent färre olyckor (som resulterade i frånvaro från jobbet) än under en genomsnittlig vecka i hela Skanska-koncernen, då cirka 20 olyckor rapporteras. Omräknat till ett helt år skulle detta innebära motsvarande ungefär 650 färre olyckor bland Skanskas anställda och underentreprenörer globalt.

Bland aktiviteterna som genomförs under veckan ingår hundratals arbetsmiljöbesök på arbetsplatser av högre chefer i Skanska, omfattande utbildningsprogram kring arbetsmiljö som arbetsplanering för att undvika risker, arbete på hög höjd och brandutbildning arrangeras för anställda, underentreprenörer och partners samt många andra aktiviteter på Skanskas byggprojekt och kontor runt om i världen. Även aktiviteter som fokuserar på hälsa som exempelvis utbildning i första hjälpen och blodprov finns med. Mer information om aktiviteterna finns på www.skanska.com/safetyweek från och med måndag.

– Arbetsmiljö är ett av våra kärnvärden i Skanska och vår allra högsta prioritet – varje dag, för alla människor och på alla platser där vi arbetar. Därför är det av största betydelse att alla – anställda, underentreprenörer och partners – deltar i planeringen för att förebygga olyckor. Det är det enda sättet att nå vårt långsiktiga mål om noll olyckor. Vi har fortfarande en bit kvar, men jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, säger Johan Karlström.

Sedan Skanska införde Safety Week 2005 har olycksfrekvensen bland anställda minskat med mer än 50 procent. Företaget vidtar omfattande åtgärder för att ytterligare minska antalet olyckor. Strikta regler för personlig skyddsutrustning på arbetsplatserna har införts, omfattande utbildningsprogram genomförs och analyser av arbetsmiljöriskerna är obligatoriska i alla byggprojekt. Skanska har också tagit initiativ för att öka fokus på de olyckor som kunde ha varit allvarliga men där ingen blev skadad.

Arbetsmiljöarbetet mäts och följs noggrant upp och jämförs mellan affärsenheterna i Skanska för att sprida kunskap och lärdomar mellan enheterna. Olycksutvecklingen påverkar också den rörliga lönen för många chefer i Skanska. Från 2009 genomförs också ett Globalt säkerhetsstopp där allt arbete stoppas vid ett speciellt tillfälle i samband med att en tragisk dödsolycka inträffat på någon av Skanskas arbetsplatser. Fokus är att lära sig av det tragiska som har hänt och att sprida kunskap om vad som orsakat olyckan och hur den skulle kunna ha förhindrats till alla anställda, underentreprenörer och partners.