Sök

Förslag Skanska AB:s styrelse

1996-04-11 00:00 CET
Pressmeddelande

Inför Skanskas bolagsstämma den 29 april har aktieägare, som tillsammans representerar cirka 53 procent av det totala röstetalet i bolaget, meddelat att de står bakom ett förslag om omval av styrelseledamöterna Percy Barnevik, Carl-Olof Ternryd, Gudrun Norberg, Sven-Eric Hersvall, Melker Schörling, Bo Rydin och Per-Olof Eriksson, samt nyval av Sven Hagströmer.

PRESSINFORMATION 1996-04-11                             18/96

FÖRSLAG SKANSKA AB:s STYRELSE

Inför Skanskas bolagsstämma den 29 april har aktieägare, som tillsammans representerar cirka 53 procent av det totala röstetalet i bolaget, meddelat att de står bakom ett förslag om omval av styrelseledamöterna Percy Barnevik, Carl-Olof Ternryd, Gudrun Norberg, Sven-Eric Hersvall, Melker Schörling, Bo Rydin och Per-Olof Eriksson, samt nyval av Sven Hagströmer.

Lars Öberg har avsagt sig omval.

Danderyd den 11 april 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg