Sök

Niomånadersrapport, januari–september 2013

2013-11-07 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-september 2013 jämfört med januari-september 2012

Sammanfattning

- Intäkterna ökade 4 procent, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 7 procent och uppgick till 97,5 (93,9) miljarder kronor.

- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 90,8 (88,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent.

- Orderstocken uppgick till 144,9 (148,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 1 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (2,9) miljarder kronor. Ökningen beror främst på förbättrad lönsamhet i Bostadsutvecklingsverksamheten.

- Rörelsemarginalen i Byggverksamheten uppgick till 2,8 (2,9) procent.

- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 3,6 (3,2) miljarder kronor.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,6 (–4,9) miljarder kronor.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –8,0 (–10,0) miljarder kronor.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till 2,2 (–2,8) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 1,2 miljarder kronor, oförändrat jämfört med andra kvartalet 2013.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 7 november klockan 14:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–506 307 79, +44 1452 555 131, eller +1 866 682 8490. Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900