Sök

Skanska har fått tre nya kontrakt i Storbritannien värda en halv miljard kronor

2003-06-27 09:03 CET
Pressmeddelande

Skanska UK har fått tre kontrakt som är värda totalt 507 miljoner kronor, GBP 38 miljoner, och inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2003.
Kontrakten avser uppgradering av vattenreningsverk, delar av Londons tunnelbana och järnvägens nätverk för telekom.

   Press Release

 

2003-06-27

Skanska har fått tre nya kontrakt i Storbritannien värda en halv miljard kronor

Skanska UK har fått tre kontrakt som är värda totalt 507 miljoner kronor, GBP 38 miljoner, och inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2003.
Kontrakten avser uppgradering av vattenreningsverk, delar av Londons tunnelbana och järnvägens nätverk för telekom.

För Network Rail som ansvarar för det nationella telekomnätverket vid British Railways, de brittiska järnvägarna, ska Skanska UK designa och bygga ut nätverket i Lincolnshire. Arbetet inleds omgående och ska avslutas på ett år. Detta uppdrag är värt 240 miljoner kronor,
GBP 18 miljoner.

Skanska UK har också tecknat ett femårigt ramavtal värt 133 miljoner kronor, GBP 10 miljoner, för att uppgradera järnvägsbankar och spår längs delar av Londons tunnelbanesystem. Kund är Tube Lines som ansvarar för underhållet av spår och stationer på linjerna Piccadilly, Nothern och Jubilee. Tube Lines har genom ett 30-årigt PPP-avtal (Public Private Partnering) ansvaret för 300 km spår inklusive 100
T-banestationer.

Under ett löpande ramavtal med Anglian Water har Skanska fått nya projekt värda 133 miljoner kronor, GBP 10 miljoner. Kontrakten gäller att renovera och uppgradera ett tiotal vattenreningsverk från Humber till Themsen i östra England. Inom ramavtalet som nyligen har förlängts från tre till fyra år förbereder Skanska även ytterligare projekt av samma typ. Uppdragen ingår i det brittiska miljödepartementets AMP3-program för att höja vattenkvaliteten i floder och kustområden.

Skanska UK är ett av Storbritanniens största byggbolag med en omsättning på 21 miljarder kronor. Skanska UK är ledande inom den brittiska sektorn för privatfinansierad infrastruktur, PFI, med pågående projekt värda totalt över 13 miljarder kronor, GBP 1 miljard.

_____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Cheryl Eaton, informationschef, Skanska UK,
tel +44 1923 423 030
Lars Johansson, tf informationschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 74