Sök

Sultartangi - Skanskas fjärde vattenkraftverk på Island

1997-06-16 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har hemfört ett nytt kraftverksprojekt på Island, denna gång vid floden Pjórsá, 15 mil öster om Reykjavik. Projektet utförs i joint venture mellan Skanska, isländska Istak och danska Phil & Sön. Kontraktsvärdet uppgår till 420 miljoner kronor, varav hälften utgör Skanskas andel.

PRESSINFORMATION 1997-06-16                             46/97

SULTARTANGI - SKANSKAS FJÄRDE VATTENKRAFTVERK PÅ ISLAND

Skanska har hemfört ett nytt kraftverksprojekt på Island, denna gång vid floden Pjórsá, 15 mil öster om Reykjavik. Projektet utförs i joint venture mellan Skanska, isländska Istak och danska Phil & Sön. Kontraktsvärdet uppgår till 420 miljoner kronor, varav hälften utgör Skanskas andel.

Beställare är Landsvirkjun, det nationella kraftföretaget på Island.

Det nya vattenkraftverket får en installerad effekt av 2x60 = 120 MW. Projektet består av en tilloppstunnel på 3,5 km med en area av 150 m², en kraftstation av ovanjordstyp samt höjning av en befintlig damm.

- Det är mycket tillfredsställande att vi ännu en gång lyckades ta hem ett vattenkraftprojekt på Island - det fjärde i ordningen, säger Per Hofvander, VD i Skanska International Civil Engineering AB

Byggtiden beräknas till 2½ år, med färdigställande i januari år 2000.

Skanska har utfört arbeten på Island sedan 1966. För närvarande pågår bygget av en 5,8 km lång vägtunnel under Hvalfjördur, en Atlantvik, tre mil norr om Reykjavik.

Danderyd den 16 juni 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se