Sök

Skanska-prognos för 1995

1995-05-23 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas verkställande direktör Melker Schörling lämnar i sitt VD-anförande, på Skanskas bolagsstämma i Malmö idag, följande prognos för 1995:

PRESSINFORMATION 1995-05-23                             25/95

SKANSKA-PROGNOS FÖR 1995

Skanskas verkställande direktör Melker Schörling lämnar i sitt VD-anförande, på Skanskas bolagsstämma i Malmö idag, följande prognos för 1995:

"Om jag bortser från Protorp-utdelningen förra året bedömer jag sammantaget att koncernens resultat efter finansnetto för 1995 bör kunna ligga väl i nivå med 1994.

Malmö den 23 maj 1995

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg