Sök

Skanska lämnar offentligt erbjudande om förvärv av ett kontrollerande intresse i Exbud

2000-04-05 15:05 CET
Pressmeddelande

Skanska har idag lämnat ett offentligt erbjudande om förvärv av ett kontrollerande intresse i Exbud S.A., det ledande byggbolaget i Polen. Det erbjudna priset uppgår till PLN 45 per aktie, vilket motsvarar en premie om 30 procent jämfört med aktiens genomsnittliga kurs på PLN 34,6 under den senaste sexmånadersperioden. Skanska meddelade den 16 mars att man förvärvat 9,99% av aktierna och rösterna i Exbud

PRESS RELEASE

 

2000-04-05   Skanska lämnar offentligt erbjudande om förvärv av ett kontrollerande intresse i Exbud – det ledande byggbolaget i Polen Skanska har idag lämnat ett offentligt erbjudande om förvärv av ett kontrollerande intresse i Exbud S.A., det ledande byggbolaget i Polen. Det erbjudna priset uppgår till PLN 45 per aktie, vilket motsvarar en premie om 30 procent jämfört med aktiens genomsnittliga kurs på PLN 34,6 under den senaste sexmånadersperioden. Anmälningstiden för att anta erbjudandet löper fr o m den 12 april 2000 t o m den 25 april 2000. Skanska meddelade den16 mars att avtal om förvärv av 9,99% av aktierna och rösterna i Exbud hade träffats samt avsikten att lämna ett offentligt erbjudande så snart som erforderliga tillstånd från den polska Börs- och värdepappers-inspektionen samt från den polska konkurrensmyndigheten hade erhållits. Dessa tillstånd har nu erhållits. __________________________________________________   För ytterligare information, kontakta: Staffan Schéle, Corporate Finance, Skanska AB, tel 08 753 82 72 Peter Wallin, Investor Relations, Skanska AB, tel 08 753 88 86 Robert Flemings & Co (finansiella rådgivare): William Wells, Director, tel +44 20 7382 8246 Martin Balawajder, Director, tel +48 22 653 9305 Michael Harvey (offentligt erbjudande), tel +48 22 653 9381 Krszyztof Raksimowicz (offentligt erbjudande), tel +48 22 653 9310