Sök

Skanska bygger ut sjukhus i centrala Texas, USA, för cirka 450 miljoner kronor

2015-01-16 08:15 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med en USA-baserad vårdgivare om att bygga ut ett befintligt sjukhus i centrala Texas, USA. Kontraktet är värt USD 65 M, cirka 450 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Skanska kommer att övervaka arbetet med den 22 000 kvadratmeter stora tillbyggnaden, som kommer att innebära sju nya våningar på sjukhuset.

Byggarbetena inleds i januari 2015 och beräknas avslutas i september 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.