Sök

Skanska USA Buildings VD lämnar företaget

2005-02-01 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanska USA Buildings VD Mike Healy lämnar bolaget med omedelbar verkan. Skanska AB:s vice VD Johan Karlström kommer att leda affärsenheten som tillförordnad VD till dess att en ersättare har utsetts.

   Pressrelease


2005-02-01

Skanska USA Buildings VD lämnar företaget

Skanska USA Buildings VD Mike Healy lämnar bolaget med omedelbar verkan. Skanska AB:s vice VD Johan Karlström kommer att leda affärsenheten som tillförordnad VD till dess att en ersättare har utsetts. 

Den omstrukturering av Skanska USA Building som inleddes förra året påverkas inte av ledarskiftet. Dessa förändringar berör inte heller affärsenheten Skanska USA Civil.

- Resultaten i Skanska USA Building för 2004 är inte acceptabla och en förändring är därför nödvändig. Detta minskar på intet sätt vårt engagemang på den viktiga amerikanska marknaden eller för affärsenheten. Skanska USA Building har genom åren levererat utomordentlig tillväxt och goda resultat och vi förväntar oss detta även i framtiden, säger Stuart Graham, VD och koncernchef Skanska AB.

Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i hela USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 4.100 medarbetare.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38
Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Tom Crane, informationsdirektör, Skanska USA Building,
tel +1 973 285 8004