Sök

Skanska bygger ut motorväg i London för 1,3 miljarder kronor

2005-03-09 08:04 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att planera, utforma och bygga ut motorvägen M1 i London. Projektet som är värt totalt ca 3,2 miljarder kronor, GBP 241 miljoner, genomförs i ett konsortium med Balfour Beatty. Skanskas andel av kontraktet uppgår till ca 1,3 miljarder kronor, GBP 101 miljoner, som inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2005. Kund är den brittiska vägmyndigheten Highways Agency.

   Pressrelease


2005-03-09

Skanska bygger ut motorväg i London för 1,3 miljarder kronor

Skanska har fått uppdraget att planera, utforma och bygga ut motorvägen M1 i London. Projektet som är värt totalt ca 3,2 miljarder kronor, GBP 241 miljoner, genomförs i ett konsortium med Balfour Beatty. Skanskas andel av kontraktet uppgår till ca 1,3 miljarder kronor, GBP 101 miljoner, som inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2005. Kund är den brittiska vägmyndigheten Highways Agency.

Projektet omfattar en 17 km lång motorvägsträcka på M1 i nordvästra London. Hela sträckningen ska byggas ut till fyra filer i både nord- och sydgående riktning. Även nya trafikplatser och breddning av, och i vissa fall nybyggnad av, totalt 18 broar ingår i uppdraget.

Konsortiet ska ansvara för hela processen från planering och utformning till byggande. Kontraktet har utformats enligt vägmyndigheten Highways Agencys program Early Contractor Involvement för att överlåta ett större ansvar och involvera byggarna i planeringsstadiet. Avsikten är att utnyttja entreprenörernas kunskaper och erfarenheter för att optimera livscykelkostnaden och öka vägsäkerheten.

Planerings- och utformningsarbetet börjar omgående och byggarbetet på plats inleds mot slutet av året. Färdigställandet planeras till slutet av 2008.

Highways Agency har inom ramen för sitt utvärderingsprogram Capability Assessment Toolkit, CAT, identifierat Skanska som ett av de byggföretag som har kapacitet att uppfylla myndighetens krav i utförandet av stora vägprojekt. 

Skanska UK är ett av Storbritanniens ledande byggbolag. Bolaget har ca 3.400 medarbetare och omsatte 2004 drygt 11 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom hus- och infrastrukturbyggnad inklusive försörjningsnät för vatten, energi och telekom. Skanska är största byggföretag inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative), med avslutade och pågående uppdrag totalt värda över GBP 2 miljarder, ca 26 miljarder kronor.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK,
tel +44 1923 423 905
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99