Sök

Skanska avser förvärva majoritetsandel av Schweiz största byggbolag

1998-12-22 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har idag tecknat en avsiktsförklaring att förvärva 70 procent av Karl Steiner Holding AG, som är Schweiz största företag inom byggservice och projektutveckling. Skanska gör därmed en stark entré på den schweiziska marknaden.

PRESSINFORMATION 1998-12-22                             93/98

Skanska avser förvärva majoritetsandel av Schweiz största byggbolag

Skanska har idag tecknat en avsiktsförklaring att förvärva 70 procent av Karl Steiner Holding AG, som är Schweiz största företag inom byggservice och projektutveckling. Skanska gör därmed en stark entré på den schweiziska marknaden.

Karl Steiner Holding hade förra året en byggvolym på totalt ca 6 miljarder kronor. Steiners styrka finns i åtaganden med totalansvar i utveckling av projekt och fastigheter, facility management, teknisk projektering samt planering och genomförande av nya projekt och ombyggnader, inklusive renovering på den schweiziska marknaden. Steiner är också aktiv i Frankrike genom sin 50-procentiga andel i Sogelym, ett företag med verksamhet inom hela byggsektorn i Lyon och Paris. Genom det hälftenägda projektledningsbolaget Turner Steiner International är bolaget även verksamt i vissa delar av Europa, Mellanöstern och Sydostasien.

Peter Steiner kvarstår som ägare till 30 procent av aktierna och kommer att inneha styrelseordförandeposten i Karl Steiner Holding AG. Familjen Steiner kvarstår som ensam ägare till Karl Steiner Immobilien AG och bibehåller även 22 procent av amerikanska Turner Corp. Dessa delar ligger helt utanför Skanskas förvärv.

- Det är glädjande att Skanska och Steiner kan förena sina styrkor. Steiner är ett välskött bolag med stora utvecklingsmöjligheter och gott anseende. Den stora internationella kundbasen kommer att bidra starkt till Skanska-koncernens fortsatta tillväxt. Steiner har mer än 80 år av lönsam tillväxt på den schweiziska marknaden. Jag är också glad över att Peter Steiner fortsätter inom bolaget och kvarstår som delägare, kommenterar Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef förvärvet.

- Steiner passar väl in i Skanskas europeiska verksamhet, säger Anders C Karlsson, chef för affärsområde Skanska Europa. Båda bolagen är kundfokuserade och inriktade på byggsektorns hela värdekedja från idé till facility management. Skanskas finansiella styrka och båda bolagens internationella närvaro skapar synergieffekter för fortsatt expansion.

Nästa steg blir att genomföra due diligence. Affären kan också förutsätta godkännanden av nationella myndigheter.

Den schweiziska byggsektorn är totalt ungefär lika stor som den svenska, medan marknaden för husbyggande är 50 procent större än den svenska.

Skanska är ett av världens ledande byggserviceföretag med en omsättning på 60 miljarder kronor och ca 40.000 anställda i över 50 länder. Den långsiktiga strategin inriktas på tillväxt inom kärnverksamheterna byggrelaterade tjänster och projektutveckling.

 

Danderyd 1998-12-22

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Anders C Karlsson, chef för Skanskas affärsområde Europa, tel 040-14 40 00 eller
Cecilia Schön, informationsdirektör Skanska AB, tel 08-753 88 00
Ferdinand Zoller, Karl Steiner Holding AG, tel +41 305 24 25