Sök

Skanska bygger flygplatsterminal i Boston för nästan 4 miljarder kronor

2000-11-30 11:03 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Beacon Skanska och Beers Skanska har fått uppdraget att bygga den nya Terminal A på Boston Logan International Airport, Massachusetts, USA. Kund är Delta Air Lines, Atlanta, Georgia. Ordern är värd 386 miljoner dollar, ca 3,9 miljarder kronor. Design- och förberedelsearbetena har inletts. Hösten 2004 ska den nya anläggningen vara färdigställd. Fullständig trafik- och passagerarservice upprätthålls under hela genomförandet.

Press Release

 

2000-11-30   Skanska bygger flygplatsterminal i Boston för nästan 4 miljarder kronor

 

Skanskas amerikanska dotterbolag Beacon Skanska och Beers Skanska har fått uppdraget att bygga den nya Terminal A på Boston Logan International Airport, Massachusetts, USA. Kund är Delta Air Lines, Atlanta, Georgia. Ordern är värd 386 miljoner dollar, ca 3,9 miljarder kronor. Delta Air Lines avser att samla bolagets alla aktiviteter till den nya terminalen som får högsta tekniska standard. Den befintliga Terminal A ska ersättas med en terminalhall och en fristående del med gater och pirer. Byggnaderna samman-binds genom en underjordisk passage försedd med rullande trottoarer. Design- och förberedelsearbetena har inletts. Hösten 2004 ska den nya anläggningen vara färdigställd. Fullständig trafik- och passagerarservice upprätthålls under hela genomförandet. Vid Logan Airport, som är en av USA:s tio största flygplatser, bygger Beacon Skanska för närvarande även Terminal B för American Airlines. Ordern är värd 220 miljoner dollar. Förra året färdigställdes Logan Airport Hilton Hotel med 600 rum. För det nya uppdraget samlar Boston-baserade Beacon Skanska och Atlanta-baserade Beers Skanska sin kompetens och sina resurser i ett 50/50-konsortium. Även dotterföretaget Slattery Skanska medverkar som underleverantör. Skanska-bolagen har lång erfarenhet från flygplatsbyggande från hela USA. Förutom Delta Air Lines och American Airlines finns även United Airlines och USAirways bland kunderna. I Boston har Slattery Skanska och Koch Skanska även omfattande uppdrag på världens största infrastrukturprojekt, motorvägsombyggnaden The Big Dig. Bolagen ingår i Skanska USA som för årets första nio månader redovisar en omsättning på 32 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 26 procent jämfört med samma period 1999. Skanska USA:s orderstock ökade samtidigt med 54 procent till 86 miljarder kronor. __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Suzanne Jack, Beacon Skanska, tel +1 617 574 14 55eller e-post: Contact