Sök

Skanska tar nya Rysslands-order

1995-06-27 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har nu hemfört order för ytterligare 100 miljoner finska mark och skall bl a bygga nytt huvudkontor åt Escado Bank i Moskva, en ny gränsjärnvägsstation i Buslovskaja på den finsk-ryska gränsen längs järnvägen Helsingfors - St Petersburg. Skanska medverkar även i ett projekt för Nestlé i Samara i Ryssland och ett bankkontor skall renoveras för Most Bank i St Petersburg.

PRESSINFORMATION 1995-06-27                             33/95

SKANSKA TAR NYA RYSSLANDS-ORDER

Skanska har nu hemfört order för ytterligare 100 miljoner finska mark och skall bl a bygga nytt huvudkontor åt Escado Bank i Moskva, en ny gränsjärnvägsstation i Buslovskaja på den finsk-ryska gränsen längs järnvägen Helsingfors - St Petersburg. Skanska medverkar även i ett projekt för Nestlé i Samara i Ryssland och ett bankkontor skall renoveras för Most Bank i St Petersburg.

Det mest intressanta uppdraget är järnvägsstationen i Buslovskaja som avsevärt kommer att öka trafikkapaciteten på linjen. De finska statsjärnvägarna ingår i projektet som finansiärer och den nya stationen skall vara trafikklar hösten 1996.

Också intresset för svensktillverkade trähus växer och i Moskva-området har Skanska order på närmare 70 Myresjö-hus.

Totalt uppgår Skanskas finska dotterbolags orderstock i Ryssland nu till närmare 500 miljoner mark.

Danderyd 1995-06-27

SKANSKA AB

Koncernstab Information

Lennart Hallberg


För ytterligare information hänvisar vi till: Martti Rautee, Skanska Oy, 009358-0-6152 2203.