Sök

Skanska växer i USA

1996-05-07 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas Atlanta-baserade dotterbolag, Beers, fortsätter sin expansion i sydöstra USA. På måndagen träffades en principöverenskommelse om förvärv av York Construction Company i Greenville, i grannstaten South Carolina.

PRESSINFORMATION 1996-05-07                             22/96

SKANSKA VÄXER I USA

Skanskas Atlanta-baserade dotterbolag, Beers, fortsätter sin expansion i sydöstra USA. På måndagen träffades en principöverenskommelse om förvärv av York Construction Company i Greenville, i grannstaten South Carolina.

York Construction, som omsätter ca 400 Mkr och har 125 anställda, stärker Skanska-gruppens marknadsposition i staten.

Beers har nu närmast fördubblat sin omsättning sedan Skanska förvärvade bolaget för två år sedan, och räknar med en omsättning på 700 MUSD för innevarande budgetår.

Verksamheten har också expanderat till elva stater, företrädesvis i södra och sydöstra USA.

Beers är också kraftigt engagerade i de olika OS-projekten i Atlanta och har bland annat svarat för den nya olympiska stadion som invigs den 17 maj.

Danderyd den 7 maj 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg


För ytterligare information kontakta:
Claes Björk, VD Skanska (USA) Inc., tel +1-203 629 88 40