Sök

Inter IKEA Investments begär konvertering av A-aktier till B-aktier

2004-10-07 08:35 CET
Pressmeddelande

Inter IKEA Investments har hos Skanska begärt konvertering av 2.000.000 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier. Inter IKEA Investments röstandel i Skanska minskar som en följd av konverteringen från 10,9 procent till 8,6 procent.

Pressrelease


2004-10-07

 

Inter IKEA Investments begär konvertering av A-aktier till B-aktier

Inter IKEA Investments har hos Skanska begärt konvertering av 2.000.000 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier. Inter IKEA Investments röstandel i Skanska minskar som en följd av konverteringen från 10,9 procent till 8,6 procent.

Efter konverteringen kommer antalet A-aktier i Skanska att uppgå till 28.540.898 medan antalet B-aktier i bolaget kommer att uppgå till 390.012.174.
_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, Informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38