Sök

Tidewater Skanska bygger ut cementfabrik i Colorado

1999-07-27 00:00 CET
Pressmeddelande

CDK Contracting Company, en enhet inom Tidewater Skanska, har fått uppdraget att bygga ut Holnam Inc:s cementfabrik i Portland, Colorado. Ordern är värd 70 MUSD, ca 580 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1999-07-27                           67/99

Tidewater Skanska bygger ut cementfabrik i Colorado

CDK Contracting Company, en enhet inom Tidewater Skanska, har fått uppdraget att bygga ut Holnam Inc:s cementfabrik i Portland, Colorado. Ordern är värd 70 MUSD, ca 580 miljoner kronor.

Projekteringen utförs av Holderbank Engineering Canada Ltd, och den tyngre utrustningen levereras till Holnam från Krupp Polysius Corporation.

Bygget kommer att resultera i en helt ny linje för tillverkning av 5400 ton cement per dag, inklusive beredning av råvara - krossning, blandning, lagring och malning; ett 100 meter högt torn med två schakt för förvärmning/separation, en ugn, lagringssilor, en kvarn för finmalning samt utrustning för utlastning.

Byggarbetena kommer att påbörjas omgående och bygget skall stå klart under första kvartalet 2001.

För att projektet skall flyta så smidigt som möjligt har ägaren, projektören, utrustningsleverantören och byggentreprenören avtalat om ett "partnering", som börjar med projekteringsanalys under projekteringsfasen och fortsätter som ett lagarbete under byggfasen. Mål har satts upp i fråga om säkerhet, kvalitet, miljö, kostnad och tidplan och har godtagits av alla inblandade parter.

 

Stockholm 1999-07-27

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta:

David J. Eastwood, ordförande och koncernchef, Tidewater Construction Corporation, tel + 1 757 578 4100

Jenny Pettersson, Koncernstab Kommunikation, tel +46 8 753 86 07