Sök

Skanska tecknar en syndikerad lånefacilitet på EUR 600 miljoner

2004-11-19 09:01 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat en sk syndikerad lånefacilitet på totalt EUR 600 miljoner, motsvarande ca 5,4 miljarder kronor. Avtalet löper över fem år med en option om förlängning.

   Pressrelease


2004-11-19

Skanska tecknar en syndikerad lånefacilitet på EUR 600 miljoner

Skanska har tecknat en sk syndikerad lånefacilitet på totalt EUR 600 miljoner, motsvarande ca 5,4 miljarder kronor. Avtalet löper över fem år med en option om förlängning. 

Lånefaciliteten tecknas av Skanska Financial Services AB med Skanska AB som garant. Krediten är i första hand en strategisk lånereserv. Krediten kan utnyttjas i ett flertal valutor, bl a Euro, USD och GBP.

Kreditgivare är tolv internationella affärsbanker.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Årling, VD, Skanska Financial Services AB,
tel 08-504 368 78
Anders Lilja, direktör Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01