Sök

Skanska har uppnått mer än 90 procents acceptans för sitt erbjudande på Selmer

2000-05-30 14:05 CET
Pressmeddelande

Skanska har i dag tillkännagivit att de har mottagit acceptans för mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Selmer ASA. Den lägsta gränsen för det frivilliga kontanterbjudandet har således uppnåtts. Skanska kommer nu att göra formella anmälningar till berörda myndigheter så snart som möjligt.

Press Release

 

2000-05-30   Skanska har uppnått mer än 90 procents acceptans för sitt erbjudande på Selmer   Skanska har i dag tillkännagivit att de har mottagit acceptans för mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Selmer ASA. Den lägsta gränsen för det frivilliga kontanterbjudandet har således uppnåtts. Skanska kommer nu att göra formella anmälningar till berörda myndigheter så snart som möjligt. Som tidigare meddelats, kan aktieägare i Selmer som ännu inte har skickat in accepthandlingar acceptera erbjudandet till och med fredag den 9 juni 2000 kl.1600 norsk tid. Sådana accepter ska således vara Den norske Bank (DnB) Verdipapirservice i Oslo tillhanda före denna tidpunkt. ___________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Staffan Schéle, Corporate Finance, Skanska AB, tel 08-753 88 00