Sök

Skanska slutför förvärv av Yeager

2002-10-02 10:25 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutfört förvärvet av Yeager Construction Company - ett anläggningsföretag baserat i södra Kalifornien - enligt tidigare aviserat letter of intent.
Yeager Skanska inkluderas i Skanskas resultat från och med den första september 2002.
Den slutliga köpeskillingen uppgår till USD 48 miljoner, ca SEK 450 miljoner.

Press Release

 


2002-10-02

 

Skanska slutför förvärv av Yeager

Skanska har slutfört förvärvet av Yeager Construction Company - ett anläggningsföretag baserat i södra Kalifornien - enligt tidigare aviserat letter of intent. 

Yeager Skanska inkluderas i Skanskas resultat från och med den första september 2002.

Den slutliga köpeskillingen uppgår till USD 48 miljoner, ca SEK 450 miljoner.

Yeager Skanska verkar som en enhet inom Skanska USA Civil som genom förvärvet nu blir rikstäckande på den amerikanska marknaden för infrastruktur.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Direktör, Investor Relations, Skanska AB,
08-753 88 00