Sök

Skanska får vägkontrakt i Norge värt cirka 880 miljoner kronor

2011-09-12 09:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att bygga ut en 10,2 kilometer lång vägsträcka längs E18, från Tassebekk till Langåker, i Norge. Kontraktssumman uppgår till NOK 764 miljoner, cirka 880 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är norska vägmyndigheten, Statens Vegvesen.

Projektet innebär att Skanska ska utvidga den existerande vägsträckan till fyrfilig motorväg. Kontraktet omfattar bland annat nya körbanor för södergående trafik och uppgraderingar för norrgående trafik. Arbetet inleds i september och beräknas vara slutfört hösten 2014.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har cirka 4 200 medarbetare. Skanska Norge hade 2010 intäkter på cirka 11 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.