Sök

Skanska tar dubbelorder i Polen

1996-10-18 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas dotterbolag Stabilator har hemfört order i Polen för ytterligare 45 miljoner kronor. Orderna avser dels ett fortsatt grundförstärkningsarbete av kungliga slottet i Warszawa dels ett vägbygge utanför staden Lembork i norra Polen.

PRESSINFORMATION 1996-10-18                             43/96

SKANSKA TAR DUBBELORDER I POLEN

Skanskas dotterbolag Stabilator har hemfört order i Polen för ytterligare 45 miljoner kronor. Orderna avser dels ett fortsatt grundförstärkningsarbete av kungliga slottet i Warszawa dels ett vägbygge utanför staden Lembork i norra Polen.

Redan 1995 utförde Stabilator provisoriska förstärkningar av slottet, men först nu har beslut tagits om ett omfattande grundförstärkningsarbete. Stabilator har i Polen under senare år även genomfört grundförstärkning av världens största tegelslott i Malbork.

Den del av slottet som nu skall förstärkas är Kubickis Arkader från 1820-talet, en av de mycket få delar av slottet som inte förstördes under andra världskriget. Även återställandet av den historiska miljön kommer att ingå. Byggnadsarbetet har inletts och beräknas pågå i 3-4 år.


Danderyd 1996-10-18

SKANSKA AB
Koncernstab Information