Sök

Skanska i slutförhandling om finskt motorvägsprojekt i offentlig-privat samverkan

2005-06-15 14:44 CET
Pressmeddelande

Skanska har som part i ett konsortium blivit utvalt av den finska vägmyndigheten Finnra för utbyggnaden av en sträcka på E18 i Finland. Projektet genomförs i offentlig-privat samverkan vilket innebär att Skanska-konsortiet ska ansvara för att designa, bygga och driva vägen samt även medverka till att arrangera finansieringen.

   Pressrelease

2005-06-15

 

Skanska i slutförhandling om finskt motorvägsprojekt i offentlig-privat samverkan

Skanska har som part i ett konsortium blivit utvalt av den finska vägmyndigheten Finnra för utbyggnaden av en sträcka på E18 i Finland. Projektet genomförs i offentlig-privat samverkan vilket innebär att Skanska-konsortiet ska ansvara för att designa, bygga och driva vägen samt även medverka till att arrangera finansieringen.

Slutförhandlingar kommer nu att genomföras mellan konsortiet Tieyhtiö Ykköstie ("Vägbolaget Riksettan") och Finnra. Den finska vägmyndigheten bedömer att kontraktet ska kunna tecknas i slutet av augusti. Först därefter kommer uppdraget att inkluderas i Skanskas orderingång.

Finnra uppskattar att projektets totala budget uppgår till ca 700 miljoner euro, varav byggkostnaden beräknas uppgå till ca 300 miljoner euro. Ersättningen till konsortiet ska baseras på tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Avtalsperioden är 21 år räknat från det att vägen öppnas. Byggstarten beräknas ske i höst och vägen ska vara klar att öppna för trafik i november 2008.

Projektet omfattar ca 51 km på E 18 mellan Muurla och Lojo som är den sista utbyggnadsetappen på sträckan Åbo-Helsingfors. I projektet ingår ett stort antal broar och tunnlar med en total längd på ca 5 km.

I ägarkonsortiet Tieyhtiö Ykköstie ingår förutom Skanska BOT även brittiska Laing Roads Ltd och finska Lemminkäinen Oyj. Skanska Finland och Lemminkäinens dotterbolag Lemcon ska utföra bygguppdraget.

Skanska BOT är sedan 1997 genom vägbolaget Nelostie delägare i Finlands första projekt i offentlig-privat samverkan, motorvägen mellan Helsingfors och Lahtis, som Skanska har byggt och även har drift- och underhållsansvaret för.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99