Sök

Skanska rustar upp järnväg i Tjeckien för 680 miljoner kronor

2005-09-20 10:04 CET
Pressmeddelande

Skanska ska rusta upp en järnvägssträcka i Tjeckien. Kontraktssumman uppgår till totalt ca 1.130 miljoner kronor, CZK 3,7 miljarder, varav Skanska har 60 procent motsvarande ca 680 miljoner kronor som inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är den tjeckiska järnvägsmyndigheten.

Pressrelease


2005-09-20

 

Skanska rustar upp järnväg i Tjeckien för 680 miljoner kronor

Skanska ska rusta upp en järnvägssträcka i Tjeckien. Kontraktssumman uppgår till totalt ca 1.130 miljoner kronor, CZK 3,7 miljarder, varav Skanska har 60 procent motsvarande ca 680 miljoner kronor som inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är den tjeckiska järnvägsmyndigheten.

EU:s sammanhållningsfond och den statliga infrastrukturfonden svarar för finansieringen av projektet som avser en drygt 24 km lång järnvägssträcka på stambanan mellan Cervenka och Zábreh na Morave i centrala Tjeckien.

Upprustningen syftar dels till att möjliggöra tågtrafik i hastigheter upp till 160 km/tim, dels att höja säkerheten på den aktuella sträckan.

I projektet ingår en ny bro och ombyggnad av 24 broar samt fem viadukter som byggs för att höja trafiksäkerheten. Dessutom uppförs bullerskydd längs 4 km av sträckan.

Arbetet inleds omgående för att vara avslutat i oktober 2008.

Skanska Czech Republic leder arbetet som genomförs i ett konsortium med Subterra and Leonhard Weiss & Co som har 20 procent vardera av det totala kontraktsvärdet.

Skanska Czech Republic, som är Tjeckiens största byggföretag, omsatte 2004 cirka 8 miljarder kronor. Bolaget har ca 7.000 medarbetare. Bland bolagets större pågående projekt återfinns utbyggnader av tunnelbanan och den internationella flygplatsen i Prag samt ett nytt huvudkontor för den tjeckiska banken CSOB. 
__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Ondrej Such, presschef, Skanska Czech Republic,
tel +420 737 255 016
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99