Sök

Skanska säljer utemiljöföretaget TMM Trädgård & Markmiljö AB till ISS

2006-10-04 11:04 CET
Pressmeddelande

Skanska Sverige har sålt verksamheten i TMM Trädgård & Markmiljö AB till ISS Facility Services. Försäljningen ger upphov till en realisationsvinst på cirka 55 miljoner kronor, vilken kommer att inkluderas i Skanska Sveriges resultat för det tredje kvartalet 2006. Försäljningen är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheten.