Sök

Skanska bygger nytt data- och driftscenter i Pennsylvania, USA, för cirka 410 miljoner kronor

2011-12-21 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att leda byggandet av ett nytt data- och driftscenter åt en konfidentiell kund i Pennsylvania för USD 63 M, cirka 410 miljoner kronor. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i fjärde kvartalet 2011.

Den cirka 10 300 kvadratmeter stora energieffektiva anläggningen kommer att rymma det senaste inom transmissions-, distributions- och  datacenter-teknik på ett och samma ställe, för att på det sättet dra nytta av gemensamma resurser. Data- och driftscentret ska även ha hög säkerhet och vara anpassat för att växa. En omkring 1 500 kvadratmeter stor yta för att rymma utrustning ingår också i kontraktet.

Projektet kommer att vara färdigställt i slutet av december 2012 och beräknas vara klart att tas i drift juli 2013.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.