Sök

Avtal om försäljning av Skanskas skogsrörelse klart

1998-06-24 00:00 CET
Pressmeddelande

Slutligt avtal har nu undertecknats angående den tidigare aviserade försäljningen av Skanskas samlade skogstillgångar med tillhörande rörelse till Förvaltnings AB Wasatornet med flera bolag. Tillträde sker den 1 juli 1998.

PRESSINFORMATION 1998-06-24                             47/98

Avtal om försäljning av Skanskas skogsrörelse klart

Slutligt avtal har nu undertecknats angående den tidigare aviserade försäljningen av Skanskas samlade skogstillgångar med tillhörande rörelse till Förvaltnings AB Wasatornet med flera bolag. Tillträde sker den 1 juli 1998.

Försäljningen beräknas ge en realisationsvinst i Skanska-koncernen om cirka 1,1 mdr kronor före skatt och är ett led i Skanskas strategi att koncentrera sina resurser på koncernens kärnverksamheter inom byggrelaterade tjänster samt projektutveckling och fastigheter.

 

Danderyd 1998-06-24

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta:Cecilia Schön, informationsdirektör, Skanska AB, telefon 08 - 753 87 99
Staffan Schéle, corporate finance, Skanska AB, telefon 08 - 753 82 72
Gustaf Douglas, telefon 08 - 679 56 00