Sök

Skanska bygger ut Modo Papers Husumfabrik för nästan 400 Mkr

2000-02-18 15:55 CET
Pressmeddelande

Skanskas Industri, Miljö och Energi–enhet (IME) har fått två uppdrag för Modo Papers pappersfabrik i Husum, norr om Örnsköldsvik. Uppdragen är totalt värda nästan 400 Mkr. Det ena uppdraget gäller uppförandet av en ny byggnad och maskinfundament för den nya bestrykningsmaskinen (för bestruket papper). Det andra uppdraget består av ombyggnadsarbeten vid den befintliga pappersmaskinen PM8. Ombyggnaden ska vara klar våren 2001.

PRESSINFORMATION 2000-02-18                     14/00

Skanska bygger ut Modo Papers Husumfabrik för nästan 400 miljoner kronor

Skanska har fått två uppdrag för Modo Papers pappersfabrik i Husum, norr om Örnsköldsvik. Uppdragen är totalt värda nästan 400 miljoner kronor. Kund är Modo Paper AB.

Det ena uppdraget gäller uppförandet av en ny byggnad och maskinfundament för den nya bestrykningsmaskinen som är ett led i Modos satsning på högkvalitativt bestruket papper. Denna order är värd drygt 300 miljoner kronor. Byggnaden, som får måtten 280 x 60 x 25 meter, ska stå klar redan till 1 december 2000 då maskinmontagen ska inledas. Maskinen ska tas i bruk i mars 2001. Det andra uppdraget består av ombyggnadsarbeten vid den befintliga pappersmaskinen PM8. Detta arbete som inleds omgående ska till stora delar genomföras under pågående drift. Ombyggnaden ska vara klar våren 2001. För genomförandet av uppdragen har Skanska och Modo Paper tecknat ett samarbetsavtal som innebär att bolagen tar ett gemensamt ansvar för genomförandet. - Genom samarbetsavtalet får vi nya möjligheter att bidra med vår kompetens i ett tidigt skede. På så sätt kan vi bättre hjälpa kunden att ta fram de mest effektiva lösningarna, säger Carl Sundström, distriktschef vid Skanska i Örnsköldsvik. Uppdragen kommer att genomföras av Skanskas Industri, Miljö och Energi–enhet (IME) i norr, en enhet inom Skanska med kompetens att serva industrin. Skanska och Modo har sedan 1936 genomfört en lång rad gemensamma projekt. Senast 1999 utförde Skanska en ombyggnad av Modos pappersmaskin PM7. Stockholm 2000-02-18 SKANSKA SVERIGE AB Information ------------------------------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Carl Sundström, distriktschef Skanska IME, tel 0660–784 70 eller 070-210 98 34