Sök

Skanska och Corallen byter fastigheter

1996-02-19 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Corallen har tecknat avtal om en bytesaffär där Skanska köper sex fastigheter i Växjö. Corallen förvärvar Skanskas fastighet i Värnamo. Fastigheterna har värderats till cirka 20 miljoner kronor av vardera parten. Bägge parter betonar att man åstadkommer en strukturell förbättring av respektive bestånd.

PRESSINFORMATION 1996-02-19                             11/96

SKANSKA OCH CORALLEN BYTER FASTIGHETER

Skanska och Corallen har tecknat avtal om en bytesaffär där Skanska köper sex fastigheter i Växjö. Corallen förvärvar Skanskas fastighet i Värnamo. Fastigheterna har värderats till cirka 20 miljoner kronor av vardera parten. Bägge parter betonar att man åstadkommer en strukturell förbättring av respektive bestånd.

Skanska ökar sitt fastighetsbestånd ytterligare i Växjö, där man under december månad 1995 förvärvat andra fastigheter. Detta förvärv kompletterar det befintliga beståndet och skapar därmed en effektivare förvaltning på en prioriterad ort.

Corallen, som ingår i Castellumkoncernen, äger 170 fastigheter med en total uthyrningsbar yta på 430.000 kvadratmeter huvudsakligen belägna i västra Småland. Corallen tillförs nu en större fastighet i centrala Värnamo innebärande en komplettering av befintligt bestånd och en effektivisering av förvaltningen.

Malmö den 19 februari 1996

SKANSKA FASTIGHETER SYD AB			  FASTIGHETS AB CORALLEN

------------------------------------------------------------------------------ --------------------------

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Östensson, VD Skanska Fastigheter Syd AB, telefon 040-14 40 00 och Göran Mårtensson, VD Fastighets AB Corallen, telefon 0370-471 80