Sök

Försäljning av Pandox slutförd

1997-07-14 00:00 CET
Pressmeddelande

I samband med Skanskas och Securums försäljning av aktier i Pandox Hotellfastigheter AB har Alfred Berg utnyttjat hela överdelningsoptionen och därmed förvärvat ytterligare 500.000 aktier från Skanska och 500.000 aktier från Securum, totalt 1 miljon aktier.

PRESSINFORMATION 1997-07-14                             53/97

FÖRSÄLJNINGEN AV PANDOX SLUTFÖRD

I samband med Skanskas och Securums försäljning av aktier i Pandox Hotellfastigheter AB har Alfred Berg utnyttjat hela överdelningsoptionen och därmed förvärvat ytterligare 500.000 aktier från Skanska och 500.000 aktier från Securum, totalt 1 miljon aktier.

Försäljningen av Pandox omfattar därefter totalt 9 miljoner aktier motsvarande 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Pandox.

Efter genomförd försäljning av aktier i Pandox äger Skanska 1 miljon aktier, motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier och röster. Samtliga aktier som ägdes av Securum är avyttrade.

Pandox är Sveriges första börsnoterade renodlade hotellfastighetsbolag. Pandox äger 16 hotell-fastigheter i Sverige med ett sammanlagt bokfört värde om 1.355 Mkr och sammanlagda hyresin-täkter om 136 Mkr proforma 1996.

Danderyd den 14 juli 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

 

För ytterligare information kontakta:
Mats Mared, vVD Fastigheter, Skanska AB, tel 08-753 88 00

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se