Sök

Tidewater Skanska får order från amerikanska flottan för drygt 730 miljoner kronor

1999-08-06 00:00 CET
Pressmeddelande

Tidewater Construction Corporation, en enhet inom Tidewater Skanska, har sedan länge utfört uppdrag åt den amerikanska flottan, och den senaste beställningen gäller flera projekt med ett sammanlagt ordervärde på över 90 MUSD, drygt 730 miljoner kronor. Bland projekten kan nämnas reparationer och ombyggnader av ett antal dockor och kajer, en ny anläggning för omhändertagande av olja och en ny docka i betong, en kranräls som förbinder dessa båda anläggningar, samt en ombyggnad av Norfolk Deperming Facility, en anläggning för avmagnetisering av fartygsskrov.

PRESSINFORMATION 1999-08-06                            68/99

Tidewater Skanska får order från amerikanska flottan för drygt 730 miljoner kronor

Tidewater Construction Corporation, en enhet inom Tidewater Skanska, har sedan länge utfört uppdrag åt den amerikanska flottan, och den senaste beställningen gäller flera projekt med ett sammanlagt ordervärde på över 90 MUSD, drygt 730 miljoner kronor. Bland projekten kan nämnas reparationer och ombyggnader av ett antal dockor och kajer, en ny anläggning för omhändertagande av olja och en ny docka i betong, en kranräls som förbinder dessa båda anläggningar, samt en ombyggnad av Norfolk Deperming Facility, en anläggning för avmagnetisering av fartygsskrov.

Alla projekten gäller hamnar i Virginia och ska vara färdiga vid olika tidpunkter under perioden juni 2000 till maj 2002.

 

Stockholm 1999-08-06

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta:

David J. Eastwood, ordförande och koncernchef, Tidewater Construction Corporation, tel + 1 757 578 4100

Tor Krusell, Informationschef, Koncernstab Kommunikation, Skanska AB, tel 08-753 87 47