Sök

Information från valberedningen i Skanska AB

2007-02-26 16:08 CET
Pressmeddelande

Inför Skanskas årsstämma den 3 april 2007 har Skanskas valberedning meddelat att den föreslår omval av styrelseledamöterna Jane Garvey, Stuart Graham, Finn Johnsson, Curt Källströmer, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Lars Pettersson. Nyval föreslås av Sir Adrian Montague och Matti Sundberg. Valberedningen föreslår vidare att Sverker Martin-Löf omväljs till ordförande i styrelsen.