Sök

Skanska startar vattenprojekt i Zimbabwe

1996-09-12 00:00 CET
Pressmeddelande

Idag togs det första spadtaget till Skanskas stora vattenförsörjningsprojekt i Zimbabwe. Skanska inleder därmed arbetena på det delvis SIDA-finansierade 500-miljonersuppdraget.

PRESSINFORMATION 996-09-12                               39/96

SKANSKA STARTAR VATTENPROJEKT I ZIMBABWE

Idag togs det första spadtaget till Skanskas stora vattenförsörjningsprojekt i Zimbabwe. Skanska inleder därmed arbetena på det delvis SIDA-finansierade 500-miljonersuppdraget.

Skanska ska bygga en 76 km lång vattenledning från floden Pungwe till staden Mutare med 150.000 invånare i östra Zimbabwe.

Projektet berör känslig miljö, bl a nationalparken Nyanga vid gränsen till Mocambique. Efter studier av miljöpåverkan har särskilda åtgärder för miljösäkring tagits fram. Vattenuttaget ur floden maximeras till tre procent av det totala flödet. Vattnet förs först i en 4 km lång borrad tunnel innan det går in i en 72 km lång nergrävd pipeline.

- Den nya ordern gläder oss, dels på grund av storleken som ger ett ordentligt tillskott i orderboken, dels för att vi får fortsätta att bidra till utvecklingen i södra Afrika, säger Per Hofvander, VD för Skanska International Civil Engineering AB.

Projektet är fullt finansierat genom SIDA, Norges biståndsorgan Norad, Nordic Development Fund, och engelska ECGD. SIDA har även medverkat till framtagandet av lokal finansiering i Zimbabwe.

Byggarbetena beräknas pågå i 27 månader och engagera ett 15-tal svenskar och 400-500 lokalt anställda.

I Zimbabwe avslutade Skanska nyligen ett stort underjordiskt oljelager utanför huvudstaden Harare. Ett uppdrag för ca 470 miljoner kronor.

Danderyd 1996-09-12

SKANSKA AB
Koncernstab Information