Sök

Inbjudan till telefonkonferens

2007-07-19 10:03 CET
Pressmeddelande

Skanska rapporterar resultatet för de första sex månaderna 2007 torsdagen den 26 juli.

Telefonkonferensen börjar kl 11.00. Skanskas VD Stuart Graham samt ekonomi- och finansdirektör Hans Biörck presenterar rapporten och besvarar frågor.