Sök

Kommentar till pågående konkurrensutredning

2002-02-08 15:00 CET
Pressmeddelande

Skanska-koncernen har strikta etiska riktlinjer. I de svenska och norska verksamheterna finns dessutom lokala etiska riktlinjer som har kommunicerats till medarbetarna för att vara vägledande för dessa verksamheter.
Med anledning av de frågor som nu har uppkommit i konkurrensmyndigheternas pågående utredning rörande Skanska-medarbetares eventuella inblandning i konkurrenshämmande aktiviteter inom asfaltsektorn i Sverige och Norge har Skanska anlitat välrenommerade advokatbyråer för att undersöka dessa påståenden. Resultatet av undersökningarna ska avrapporteras till Skanskas styrelse. I Sverige har varken Skanska eller advokatbyrån hittills i sina undersökningar funnit bekräftelse på misstankarna om konkurrenshämmande verksamhet. I Norge är motsvarande undersökning ännu inte slutförd.

Press Release


2002-02-08


Kommentar till pågående konkurrensutredning

Skanska-koncernen har strikta etiska riktlinjer. I de svenska och norska verksamheterna finns dessutom lokala etiska riktlinjer som har kommunicerats till medarbetarna för att vara vägledande för dessa verksamheter.

Med anledning av de frågor som nu har uppkommit i konkurrensmyndigheternas pågående utredning rörande Skanska-medarbetares eventuella inblandning i konkurrenshämmande aktiviteter inom asfaltsektorn i Sverige och Norge har Skanska anlitat välrenommerade advokatbyråer för att undersöka dessa påståenden. Resultatet av undersökningarna ska avrapporteras till Skanskas styrelse. I Sverige har varken Skanska eller advokatbyrån hittills i sina undersökningar funnit bekräftelse på misstankarna om konkurrenshämmande verksamhet. I Norge är motsvarande undersökning ännu inte slutförd.

Skanskas styrelseordförande Bo Rydin har därutöver begärt att förra justitierådet Hans-Gunnar Solerud ska granska den svenska undersökningens grundlighet och tillförlitlighet. Så snart advokatfirmans undersökning och förra justitierådet Soleruds granskning är slutförda kommer Skanska att informera om de fakta som framkommit.

Skanska tar avstånd från all konkurrenshämmande verksamhet och kommer att agera kraftfullt om undersökningarna visar att detta har förekommit inom någon del av koncernen. ____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Claes Björk, vd och koncernchef Skanska AB,
tel 08 - 753 88 00