Sök

Ny VD för Elit Fönster

1998-02-09 00:00 CET
Pressmeddelande

Sven-Gunnar Schough har utsetts till ny VD i Elit Fönster AB, med tillträde 9 mars.

PRESSINFORMATION 1998-02-09                             08/98

NY VD FÖR ELIT FÖNSTER

Sven-Gunnar Schough har utsetts till ny VD i Elit Fönster AB, med tillträde 9 mars.

Sven-Gunnar Schough, som närmast kommer från en ledande befattning inom Trelleborgskoncernen, har en starkt marknadsinriktad bakgrund såväl från chefsbefattningar inom Sverige som utomlands. Sven-Gunnar Schough efterträder Roland Abrahamsson, som lämnar över VD-skapet efter 20 år. Roland Abrahamsson fortsätter i Elit Fönster som medlem av styrelsen.

 

Danderyd den 29 januari 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:
Anders C Karlsson,  för AO Europa, tel 040-14 40 00 eller Cecilia Schön, informationsdirektör, tel 08-753 88 00 eller 070-553 87 99.