Sök

Skanska bygger Nordamerikas längsta snedkabelbro för 5,8 miljarder kronor – varav Skanska har 60 procent

2001-07-03 14:13 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att designa och bygga den nya bron över Cooper River i South Carolina, USA. Kontraktet är värt 531 miljoner USD, ca 5,8 miljarder kronor, varav Skanskas andel är 60 procent, motsvarande ca 3,5 miljarder kronor. Ordern inkluderas i order-ingången för det tredje kvartalet 2001. Skanska leder konsortiet Palmetto Bridge Constructors. Kund är South Carolina Department of Transportation.

Press Release  

2001-07-03   Skanska bygger Nordamerikas längsta snedkabelbro för 5,8 miljarder kronor – varav Skanska har 60 procent   Skanska har fått uppdraget att designa och bygga den nya bron över Cooper River i South Carolina, USA. Kontraktet är värt 531 miljoner USD, ca 5,8 miljarder kronor, varav Skanskas andel är 60 procent, motsvarande ca 3,5 miljarder kronor. Ordern inkluderas i order-ingången för det tredje kvartalet 2001. Skanska leder konsortiet Palmetto Bridge Constructors. Kund är South Carolina Department of Transportation. Den nya bron kommer att bli den längsta snedkabelbron i Nordamerika med en spännvidd på 464 meter och en totallängd på drygt 3,2 km inklusive tillfartsramper. Den fria segelhöjden blir 56 meter. Den nya bron får åtta filer för biltrafik plus en cykel- och gångbana. Cooper River-bron korsar farleden till hamnarna uppströms i Charleston County. Palmetto-konsortiet leds av Tidewater Skanska som ingår i Skanska USA Civil. Skanskas partner är Flatiron Structures Company, en enhet inom HBG. Parsons Brinckerhoff utför designarbetet för Palmetto. Uppdraget innebär ett genombrott för Skanska som storbrobyggare i Nordamerika. Avgörande för att vi lyckades vinna detta stora och utmanande projekt har varit kombinationen av vår 70-åriga brobyggartradition i sydöstra USA och Skanska Sveriges erfarenhet som konstruktörer och byggare av snedkabelbroar som Öresundsbron och Uddevallabron. Ingenjörer från Skanska Sverige kommer att ingå i Tidewater Skanskas projektledningsgrupp, säger David Eastwood, VD för Tidewater Skanska. Arbetena inleds i sommar och projektet ska färdigställas under 2006. Detta är det andra design/bygg-kontraktet som det Skanska-ledda konsortiet får av transportmyndigheten i South Carolina. I mars förra året fick konsortiet uppdraget att designa och bygga ett motorvägsprojekt värt 240 miljoner dollar, ca 2,6 miljarder kronor, i Myrtle Beach, South Carolina. Båda dessa projekt ingår i den amerikanska regeringens infrastruktursatsning för det 21:a århundrandet, TEA-21, ett finansieringsprogram med inriktning på att stimulera förbättringar inom infrastruktur. Programmet, som till och med 2003 kommer att finansiera större infrastruktursatsningar över hela USA, stimulerar fortsatt tillväxt i den amerikanska marknaden för anläggningsbyggande. ___________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Dave Bottorff, vVD, Tidewater Skanska, tel +1 757 578 4100 Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08 753 87 47 En illustration av broprojektet Cooper River, lämplig för internetpublicering, finns på www.skanska.com/cooperriverbridge