Sök

Skanska har tecknat ett kontrakt värt cirka 1,6 miljarder kronor för att designa och bygga den nya Kosciuszko Bridge i New York

2014-06-16 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat kontrakt med New York State Department of Transportation om att designa och bygga den nya Kosciuszko Bridge. Projektets totala värde är 555 miljoner dollar. Skanskas andel om 45 procent motsvarar cirka 250 miljoner dollar, cirka 1,6 miljarder kronor, och inkluderas i orderbokningen för Skanska USA Civil andra kvartalet 2014.

Skanska leder ett joint venture med Kiewit och ECCO III Enterprises. Skanska ska designa och bygga de östliga delarna av bron. Skanska utför även rivningsarbeten på den nuvarande bron liksom byggnader på den mark där de nya delarna ska byggas. Projektet omfattar även uppbyggnad av gator som kommer att påverkas av rivnings- och byggarbetena, att flytta ledningar och bygga nya avloppsystem på de berörda gatorna liksom ett dagvatten-system för bron.

Bygget har påbörjats och beräknas i stort vara avslutat till början av 2018.
 
Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.