Sök

Skanska får ytterligare kraftverksuppdrag i New York - kontraktet värt 1,6 miljarder kronor

2002-05-07 10:07 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska har fått det fjärde kraftverksprojektet i New York på kort tid. Kontraktet är värt 1.620 miljoner kronor, USD 160 miljoner. Kund är Stone & Webster. Kraftverksprojektet uppförs för energibolaget KeySpan Energy Developments räkning.

   Press Release


2002-05-07


Skanska får ytterligare kraftverksuppdrag i New York - kontraktet värt 1,6 miljarder kronor

Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska har fått det fjärde  kraftverksprojektet i New York på kort tid. Kontraktet är värt 1.620 miljoner kronor, USD 160 miljoner. Kund är Stone & Webster. Kraftverksprojektet uppförs för energibolaget KeySpan Energy Developments räkning. 

Kontraktet inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2002.

Det nya uppdraget gäller ett kraftverk av gaskombityp som ska uppföras på den befintliga anläggningen Ravenswood Generation Station i Long Island City, New York. Kraftverket med gas- och ångturbin ska generera totalt 250 MW.

Uppdraget innefattar alla byggnadsarbeten på plats - från flyttning och rivning av befintliga anläggningar till grundläggning och byggande av den nya kraftstationen på 4.400 kvm med en ca 120 m hög skorsten. Slattery Skanska ska även ansvara för installation, testkörning och igångsättning av all utrustning på anläggningen. I uppdraget ingår bl a 12.000 m rörledningsinstallationer i olika dimensioner samt ansvaret för de elektriska installationerna.

Förberedande arbeten har inletts för att möjliggöra ett snabbt färdigställande. Byggandet börjar omgående och planeras vara klart i november 2003.

Även Skanska-bolagen Gottlieb Skanska och Underpinning & Foundation Constructors kommer att medverka i projektet.

Skanska har sedan tidigare tre kraftverksuppdrag på Long Island, NY, två av dessa för energibolaget KeySpan Energy Development Corporation som också är ägare till det nu aktuella kraftverket. 

Skanska har därmed nu fyra kraftverksprojekt i USA totalt värda 2,6 miljarder kronor, USD 255 miljoner. Förra året uppförde Skanska 11 generatorstationer för New York Power Authority i New York City. Dessa anläggningar togs i bruk i juni 2001 efter endast fem månaders byggtid.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Stephanie Infranco, informationschef, Slattery Skanska,
tel +1 718 746 27 78
Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47