Sök

Skanska förnyar Kista Galleria för 900 miljoner kronor

2000-06-29 10:05 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett kontrakt med Kista Galleria KB om att bygga ut och renovera köpcentret i Kista, norr om Stockholm. Uppdraget är värt ca 900 miljoner kronor för Skanskas del. Projektet omfattar totalt 120 000 kvm, varav ca 55 000 kvm är nyproduktion.
Byggstart sker i juli och hela förnyelsen av Kista Galleria ska vara färdig under våren 2003. Kista Galleria kommer att vara öppet som vanligt under hela byggtiden.

Press Release

  2000-06-29   Skanska förnyar Kista Galleria för 900 miljoner kronor   Skanska har tecknat ett kontrakt med Kista Galleria KB om att bygga ut och renovera köpcentret i Kista, norr om Stockholm. Uppdraget är värt ca 900 miljoner kronor för Skanskas del. Projektet omfattar totalt 120 000 kvm, varav ca 55 000 kvm är nyproduktion. Kista Galleria KB ägs till 50 procent av Länsförsäkringars livbolag och till 50 procent av en fastighetsfond som administreras genom det tyska fastighetsbolaget Bavarias svenska filial. Jerry Larsson har utsetts till VD för Kista Galleria KB. Kista Galleria förnyas och blir ett modernt och ljust storcentrum för kvalitetsshopping, rikt på upplevelser och med tydlig spjutspetsprofil inom IT. Den nya gallerian rymmer 140 butiker, ett flertal restauranger, avancerad multiplexbiograf i SF:s regi med 2 100 sittplatser i 15 salonger, 375 studentlägenheter och parkering för ca 2 000 bilar. Efter ombyggnaden beräknas 12 miljoner människor besöka Kista Galleria årligen och omsättningen för gallerian uppskattas till 1,5 miljarder kronor årligen. Byggstart sker i juli och hela förnyelsen av Kista Galleria ska vara färdig under våren 2003. Kista Galleria kommer att vara öppet som vanligt under hela byggtiden. - Tack vare ett gott samarbete med Kista stadsdelsnämnd och Skanska kan vi nu sätta igång den stora omdaningen av Kista Galleria. Det känns mycket tillfredsställande, säger Jerry Larsson, VD Kista Galleria KB.

- Att vi kommer in tidigt i projektet gör att vi, tillsammans med kunden, kan styra produkt, tid och ekonomi på ett optimalt sätt, säger Allan Leveau, affärschef Skanska Hus. _______________________________________________ För ytterligare information, kontakta:

Allan Leveau, affärschef, Skanska Hus, tel 08-753 87 70, mobil 070-513 19 11

Jerry Larsson, VD Kista Galleria KB, tel 073-964 09 76.

Olle Esseen, fastighetschef Länsförsäkringar tel 08-588 409 61, mobil 073-964 09 61.

Jens Nagel, chef för Bavaria Objekt- und Baubetreuung GmbH:s Stockholmsfilial, tel 08-562 532 10.