Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2013-10-31 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2013 har på aktieägares begäran 15 692 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 215 445.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 923 597 aktier av serie A, och 399 979 475 av serie B.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851