Sök

Skanska tar miljardorder i Moskva

1997-08-13 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas finska dotterbolag har i konsortium med tyska Hochtief AG hemfört en order att uppföra fyra höghus i Kunzewo, nära Moskvas centrum.

PRESSINFORMATION 1997-08-13                             57/97

SKANSKA TAR MILJARDORDER I MOSKVA

Skanskas finska dotterbolag har i konsortium med tyska Hochtief AG hemfört en order att uppföra fyra höghus i Kunzewo, nära Moskvas centrum.

Skanska Oy är med 55 procents andel största intressent i projektet, vars totala ordervärde uppgår till 1.040 miljoner kronor.

Kund är ryska Temagruppen, ett företag som ägs av Sberbank och fastighetsbolaget ZAO Tema. De fyra husen - som kommer att vara mellan 18 och 27 våningar höga - skall utöver bostäder inrymma parkeringsplatser och affärslokaler, om totalt 130.000 kvm. Byggandet påbörjas i september i år och beräknas vara avslutat två år senare.

Sberbank ansvarar för huvuddelen av finansieringen medan Skanska och Hochtief har medverkat till att ordna den del som västerländska kreditinstitut står för.

Utöver Kunzewo-ordern har Skanska tagit hem uppdraget att genomföra fas två av Rossiyskiy Credit Bank-projektet. Ordern, vars värde är 160 miljoner kronor, innefattar installations- samt inrednings- och beläggningsarbeten.

Skanskas totala orderportfölj i Ryssland är cirka 1.400 miljoner kronor. Större pågående arbeten i Moskva är uppförandet av den brittiska ambassaden och Smolenskaya affärscentrum.

 

Danderyd den 13 augusti 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information