Sök

Valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2006 i Skanska AB

2005-09-30 09:06 CET
Pressmeddelande

I enlighet med beslut på Skanskas bolagsstämma 2005 har styrelsens ordförande uppmanat fem av de större aktieägarna att utse varsin ledamot som tillsammans med honom ska utgöra valberedning. Valberedningens uppgift är bl a att arbeta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvoden för beslut på den ordinarie bolagsstämman 2006.

   Pressrelease


2005-09-30

 

Valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2006 i Skanska AB

I enlighet med beslut på Skanskas bolagsstämma 2005 har styrelsens ordförande uppmanat fem av de större aktieägarna att utse varsin ledamot som tillsammans med honom ska utgöra valberedning. Valberedningens uppgift är bl a att arbeta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvoden för beslut på den ordinarie bolagsstämman 2006.

Valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2006 i Skanska AB kommer att ha följande sammansättning:

· Carl-Olof By, Industrivärden, Ordförande i valberedningen
· Robert Vikström, Handelsbankens Pensionsstiftelser m.fl.
· Magnus Wärn, AMF Pension
· Per Ludvigsson, Inter-IKEA Investments AB
· KG Lindvall, Robur
· Sverker Martin-Löf, Styrelseordförande i Skanska AB

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01